INDEX

STRONA GŁÓWNA

OFERTA KSIĄŻEK

 

 

 

 

Prioteoria

w Zastosowaniach©

 

<Priotheory in Applications>

by Jean-Marc Kania

 

 

 

PRIOTEORIA  

pionierska metoda podejmowania decyzji

Teoria i Praktyka

 

 

Cena

Formularz Zamówienia

 

 

 

Slajd1

 wydanie drugie Dostepne tylko w PDF

 

 

 

 

 

Każdy z nas na co dzień staje przed koniecznością podejmowania decyzji mniej lub bardziej istotnych w życiu, np. wyboru stroju, restauracji, partnera na sobotni wieczór, kierunku studiów, rodzaju pracy czy miejsca zamieszkania. Podejmujemy także decyzje mające wpływ na życie drugiej osoby, a nawet całego społeczeństwa, np. uczestnicząc w wyborze dyrektora firmy, metod robienia biznesu, rządu, prezydenta, sposobu zarządzania gospodarką czy militarnego angażowania się kraju w wojnę.

Wieloletnie obserwacje zachowań ludzkich w sytuacjach dokonywania wyboru doprowadziły autora do stwierdzenia, że w każdym obserwowanym przypadku ludzie kierują się określonymi kryteriami, mającymi zawsze charakter subiektywny, względny bądź relatywny oraz, że każdy dokonany wybór oparty jest ostatecznie na dwóch wartościach przeciwstawnych <xi> – TAK lub <yj> – NIE (SIC et NON), zwanych priorytetami. Warunkiem zastosowania Prioteorii jest sprowadzenie każdego problemu do tychże wartości dla określonego zestawu kryteriów. To z kolei umożliwia z jednej strony jasne i logiczne sformułowanie problemu, a z drugiej - prosty i szybki wybór jednego priorytetu z dwóch wartości przy zastosowaniu odpowiedniego kryterium.

Ta unikalna metoda, pierwotnie nazwana „Cowboy Business”, a następnie Teorią Priorytetów (w skrócie Prioterorią), została sformułowana przez autora, podczas jego pracy na Uniwersytecie w Memphis, poprzez wnikliwą analizą sposobu podejmowania decyzji w biznesie amerykańskim, szczególnie w południowych Stanach. Skutkowało to zastosowaniem Prioteorii w celach dydaktycznych a następnie wykorzystaniem jej dla uproszczenia procesu decyzyjnego w inżynierii oraz biznesie.

Książka została napisana z myślą o każdym czytelniku, bez względu na jego wiek czy wykształcenie. Wystarczy przeczytać krótki i przejrzysty opis podstaw Prioteorii, aby zrozumieć treść prezentowanych przykładów.

Zastosowanie Prioteorii w praktyce przedstawiono w formie krótkich opisów sytuacji, często humorystycznych, dotyczących takich dziedzin jak polityka, społeczeństwo, religia, biznes czy techniki kreatywnego myślenia, a poruszone w nich problemy rozwiązano przy wykorzystaniu różnych kryteriów, aby podkreślić non-absolute charakter dokonywania wyboru, a więc podejmowania decyzji.

Mamy nadzieję, że książką, którą oddajemy w Państwa ręce, dostarczy Wam ciekawej zabawy intelektualnej.

 

---

 

W SKRÓCIE O PRIOTEORII

Opierając się na przesłankach, że:

WSZELKIE DECYZJE podejmowane są w wyniku wyboru priorytetów przeciwstawnych: xi – TAK; yj – NIE,

WYBORY inne niż priorytetowe nie prowadzą do optymalnych rozwiązań,

WYBORY PRIORYTETOWE nie są absolutne ani optymalne, bowiem zależą od zastosowanego kryterium, np. środowiska naturalnego, społecznego, poglądów politycznych, religijnych itp.,

autor stworzył Teorię Priorytetów, tzw. PRIOTEORIĘ.

TEORIA ta oparta jest na prostym systemie dwóch wartości przeciwstawnych, zwanych priorytetami. Warunkiem jej zastosowania jest sprowadzenie każdego problemu do tychże wartości. To z kolei umożliwia z jednej strony jasne i logiczne sformułowanie problemu, z drugiej – prosty i szybki wybór jednego priorytetu z dwóch wartości przy zastosowaniu odpowiedniego kryterium.

POSŁUGIWANIE się w Prioteorii dwoma wartościami przeciwstawnymi, tj. priorytetami <xi> i <yj>, podobnie jak w systemie binarnym stosowanym w komputerach, opartym na liczbie 0 i 1, daje możliwość szybkiego i trafnego wyboru wartości, co w dzisiejszych czasach masowej informacji ma ogromne znaczenie. 

DECYZJE w Prioteorii, a więc wybór priorytetu xi lub/i yj, podejmowane są zgodnie z zestawem powiązanych kryteriów, których liczba i złożoność zależą zarówno od samego problemu, jak i wiedzy oraz bieżących potrzeb decydenta, co m.in. dowodzi subiektywno-względno-relatywnego charakteru Prioteorii.

PRIOTEORIA sprawia, że decyzje są bardziej świadome i dostosowane do sytuacji oraz stwarza możliwości:

TRANSPARENTNEGO, bardziej zrozumiałego przedstawienia problemu.

DOKONYWANIA trafniejszych wyborów.

EFEKTYWNEGO wykorzystania potencjału wiedzy

GŁĘBSZEGO zrozumienia zachowań ludzkich, a przez to również uczenia się tolerancji wobec zachowań i poglądów innych niż własne

ZWIĘKSZENIA komunikatywności w życiu osobistym i zawodowym.

PROWADZENIA kontrolowanych negocjacji.  

PRIOTEORIA w porównaniu z innym teoriami decyzyjnymi:

JEST nieporównywalnie prostszą i efektywniejszą metodą w procesie podejmowania decyzji.

MOŻE równocześnie być stosowana z innymi teoriami, upraszczając ich procedury.

UŁATWIA kontrolowanie procesu decyzyjnego i umożliwia jego sprawny przebieg.

MA charakter uniwersalny. Można ją stosować w każdej sytuacji, w której zachodzi konieczność podjęcia decyzji.

UŁATWIA rozwiązanie każdego problemu spotykanego w życiu codziennym, biznesie, nauce, religii czy sprawach społeczno-politycznych, a w szczególności decydowaniu o sprawach wagi państwowej.

 

SPIS TREŚCI

PRIOTEORII W ZASTOSOWANIACH

wydanie drugie, PDF, 2022

 

 

OD AUTORA

__________________________________________

PODSTAWY PRIOTEORII 

AKSJOMATY PRIOTEORII

WALKA O BYT A PRIOTEORIA

WALKA O BYT A PRIOTEORIA

PROCEDURA STOSOWANIA PRIOTEORII           

KRYTERIA STOSOWANE W PRIOTEORII

__________________________________________

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PRIOTEORII               

__________________________________________

POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

OPODATKOWANIE KOŚCIOŁA

Czy Bóg, gdyby zastąpił papieża, zmusiłby kościół do płacenia podatków na równie ze swoimi wiernymi?

PARADOKSY DEMOKRACJI

Demokratyczny wybór niedemokratycznego prezydenta

DANINY NA RZECZ FISKUSA

WYBÓR NACZELNEGO WODZA

Jak to między rogaczami

KLONOWANIE

Czy stworzyć duplikat Kowalskiego na złość Kowalskiej?

ABORCJA

Problem religijny, prawny czy osobisty?

PARTIE POLITYCZNE I ICH PAJACYKI

Zlikwidować partie? – oto jest pytanie!

PARADOKSY PRAWA

Prostytucja czyli walka faktów z pozorami

WOLNOŚĆ TOMKU W SWOIM DOMKU

PORNOGRAFIA

Zakazany owoc?

HANDEL STOŁKAMI

Ręka rękę myje!

CHWYTY PONIŻEJ PASA

Przedwyborcze zagrywki

RELIGIA

PARĘ SŁOW O RELIGII

ISTNIENIE BOGA

Problem, wokół którego kręci się świat

NAUKA RELIGII W KATOLICKIEJ SZKOŁACH PUBLICZNYCH

ODPRAWIANIE MODŁÓW W PARLAMENCIE

TEOLOGIA A NAUKA

CANI contra NOMA

FIKCJA AGNOSTYCYZMU

Intermedializm CANI contra agnostycyzm Huxley’a

BIZNES

COWBOY BUSINESS

MARKETING W FIRMIE „LA MODE”;

Co mam dziś na siebie włożyć?

KOSMOS 4000 ROKU

Wojna światów!

ZASTOSOWANIE PRIOTEORII DO METOD STYMULUJĄCYCH KREATYWNE MYŚLENIE

ATTRIBUTE LISTING

Metoda Analizy Cech – MAC

MATRIX CHECKLIST

Analiza Zależności Cech – AZC

__________________________________________

KSIĄŻKI WYDANE PRZEZ AUTORA

__________________________________________

O AUTORZE

__________________________________________

REFLEKSJA AUTORA

__________________________________________

 

 

       

  

 

© ALL CONTENT COPYRIGHTED BY JEAN-MARC KANIA ©

 

---

 

Cena ebooka: 44 zł

Pole tekstowe: ► ZAMÓW

 

 

 

 

DANE PUBLIKACYJNE I INFORMACJE

TYTUŁ GŁÓWNY:

PRIOTEORIA W ZASTOSOWANIACH

PODTYTUŁ:

Społeczeństwo. Religia. Biznes. Kreatywne Myślenie. Teoria i Praktyka

WYDANIE drugie, papierowe (poszerzone)

KATEGORIA:

popularno-naukowa beletrystyka

AUTOR: Jean–Marc Kania

ALL RIGHTS RESERVED  © COPYRIGHT © 2022 by Jean-Marc Kania

PUBLISHER: YOMOKO–PL

ISBN 978-83-913227-3-4

DATA PUBLIKACJI:  Maj 2022

JĘZYK: Polski

FORMAT WYDANIA:

Ebook – PDF; 5,55 x 7,91 cale; 138 stron

WERSJA PAPIEROWA: A5 > 14,8 x 21 cm; 138 stron – obecnie niedostępna)

ROZMIAR PLIKÓW PDF: 2,4 MB

RODZAJ ZABEZPIECZENIA:

Prawa autorskie; Watermark nie widoczny; 8-znakowy numer licencji, publikowany wraz z nazwiskiem Czytelnika na każdej stronie E-booka w stopce.

WARUNKI DOSTEPU:

Na trzech czytnikach, będących własnością Czytelnika, który zakupił E-booka; kopiowanie, drukowanie i udostępnianie zabronione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JMK EYS 2

 

 

 

 

 

WORDS HAVE THE POWER

SŁOWA MAJĄ MOC

 

 

 

BEST BOOKS

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACJE

 

FORMULARZE

 

REGULACJE PRAWNE

 

KONTAKT

 

 

 

 

Poprzez niniejszą stronę internetową można zakupić wyłącznie E-booki autorstwa Jean-Marc Kani. Publikacje, w formie papierowej, dostępne są poprzez inne źródła, wskazane na tej stronie.

 

 

 

KONTAKT

ZAMÓW

ODSTĄPIENIE

dot. odstąpienia od umowy

REKLAMACJA

Pozostałe formularze wymienione są w Regulaminie Zakupu i dostępne są, zależnie od zlecanej usługi.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN ZAKUPU E-BOOKÓW

COPYRIGHT

strony <https://www.bestbooks-only-eu>