INDEX

STRONA GŁÓWNA

OFERTA KSIĄŻEK

 

 

 

 

Prioteoria

w Zastosowaniach©

 

by Jean-Marc Kania

 

 

 

PRIOTEORIA  

pionierska metoda podejmowania trafnych decyzji

ŁATWA, SZYBKA I EFEKTYWNA

Teoria i Praktyka

 

Prioteoria

w Zastosowaniach©

 

by Jean-Marc Kania

 

 

 

miękka, laminowana okładka

 

 

 

Każdy z nas na co dzień staje przed koniecznością podejmowania decyzji mniej lub bardziej istotnych w życiu, np. wyboru stroju, restauracji, partnera na sobotni wieczór, kierunku studiów, rodzaju pracy czy miejsca zamieszkania. Podejmujemy także decyzje mające wpływ na życie drugiej osoby, a nawet całego społeczeństwa, np. uczestnicząc w wyborze dyrektora firmy, metod robienia biznesu, rządu, prezydenta, sposobu zarządzania gospodarką czy militarnego angażowania się kraju w wojnę.

Wieloletnie obserwacje zachowań ludzkich w sytuacjach dokonywania wyboru doprowadziły autora do stwierdzenia, że w każdym obserwowanym przypadku ludzie kierują się określonymi kryteriami, mającymi zawsze charakter subiektywny, względny bądź relatywny oraz, że każdy dokonany wybór oparty jest ostatecznie na dwóch wartościach przeciwstawnych <X> – TAK lub <Y> – NIE (SIC at NON), zwanych priorytetami. Warunkiem zastosowania Prioteorii jest sprowadzenie każdego problemu do tychże wartości dla określonego zestawu kryteriów. To z kolei umożliwia z jednej strony jasne i logiczne sformułowanie problemu, a z drugiej - prosty i szybki wybór jednego priorytetu z dwóch wartości przy zastosowaniu odpowiedniego kryterium.

Ta unikalna metoda, pierwotnie nazwana „Cowboy Business”, a następnie Teorią Priorytetów (w skrócie Prioterorią), została sformułowana przez autora, podczas jego pracy na Uniwersytecie w Memphis, poprzez wnikliwą analizą sposobu podejmowania decyzji w biznesie amerykańskim, szczególnie w południowych Stanach. Skutkowało to zastosowaniem Prioteorii w celach dydaktycznych a następnie wykorzystaniem jej dla uproszczenia procesu decyzyjnego w inżynierii oraz biznesie.

Książka została napisana z myślą o każdym czytelniku, bez względu na jego wiek czy wykształcenie. Wystarczy przeczytać krótki i przejrzysty opis podstaw Prioteorii, aby zrozumieć treść prezentowanych przykładów.

Zastosowanie Prioteorii w praktyce przedstawiono w formie krótkich opisów sytuacji, często humorystycznych, dotyczących takich dziedzin jak polityka, społeczeństwo, religia, biznes czy techniki kreatywnego myślenia, a poruszone w nich problemy rozwiązano przy wykorzystaniu różnych kryteriów, aby podkreślić subiektywno-wzgledno-relatywny charakter dokonywania wyboru, a więc podejmowania decyzji.

Mamy nadzieję, że książką, którą oddajemy w Państwa ręce, dostarczy Wam ciekawej zabawy intelektualnej.

 

---

 

W SKRÓCIE O PRIOTEORII

POSŁUGIWANIE się w Prioteorii dwoma wartościami przeciwstawnymi, tj. priorytetami <X> i <Y>, podobnie jak w systemie binarnym stosowanym w komputerach, opartym na liczbie 0 i 1, daje możliwość szybkiego i trafnego wyboru wartości, co w dzisiejszych czasach masowej informacji ma ogromne znaczenie. 

DECYZJE w Prioteorii podejmowane są zgodnie z zestawem powiązanych kryteriów, których liczba i złożoność zależą zarówno od samego problemu, jak i wiedzy oraz bieżących potrzeb decydenta, co m.in. dowodzi subiektywno-względno-relatywnego charakteru Prioteorii.

OBSERWACJA natury, zachowań ludzi, zwierząt czy przekazywania cech genetycznych jest zgodna z zasadami, na których została oparta Prioteoria.

PRIOTEORIA sprawia, że decyzje są bardziej świadome i dostosowane do sytuacji oraz stwarza możliwości:

TRANSPARENTNEGO, bardziej zrozumiałego przedstawienia problemu.

DOKONYWANIA trafniejszych wyborów.

EFEKTYWNEGO wykorzystania potencjału wiedzy

GŁĘBSZEGO zrozumienia zachowań ludzkich, a przez to również stania się bardziej tolerancyjnym wobec innych zachowań czy poglądów niż własne.

ZWIĘKSZENIA komunikatywności w życiu osobistym i zawodowym.

PROWADZENIA kontrolowanej negocjacji.  

PRIOTEORIA w porównaniu z innym teoriami decyzyjnymi:

JEST nieporównywalnie bardziej prostszą i efektywniejszą metodą w procesie podejmowania decyzji.

MOŻE równocześnie być stosowana z innymi teoriami, upraszczając ich procedury.

UŁATWIA kontrolowanie procesu decyzyjnego i umożliwia jego sprawny przebieg.

MA charakter uniwersalny. Można ją stosować w każdej sytuacji, gdy tylko zachodzi konieczność podjęcia decyzji.

POMAGA i UŁATWIA rozwiązanie każdego problemu spotykanego w życiu codziennym, biznesie, nauce, religii czy sprawach społeczno-politycznych, a w szczególności zrozumienia sposobu funkcjonowania państwa i jego sposobu zarządzania.

 

 

 

SPIS TREŚCI

PRIOTEORII W ZASTOSOWANIACH

wydanie drugie, PDF, 2022

 

 

OD AUTORA

_____________________________________

PODSTAWY PRIOTEORII 

AKSJOMATY PRIOTEORII

PROCEDURA STOSOWANIA PRIOTEORII           

KRYTERIA STOSOWANE W PRIOTEORII

W SKRÓCIE O PRIOTEORII

_________________________________________

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PRIOTEORII               

_________________________________________

POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

OPODATKOWANIE KOŚCIOŁA

Czy Bóg, gdyby zastąpił papieża, zmusiłby kościół do płacenia podatków na równie ze swoimi wiernymi?

PARADOKSY DEMOKRACJI

Demokratyczny wybór niedemokratycznego prezydenta

DANINY NA RZECZ FISKUSA

WYBÓR NACZELNEGO WODZA

Jak to między rogaczami

KLONOWANIE

Czy stworzyć duplikat Kowalskiego na złość Kowalskiej?

ABORCJA

Problem religijny, prawny czy osobisty?

PARTIE POLITYCZNE I ICH PAJACYKI

Zlikwidować partie? – oto jest pytanie!

PARADOKSY PRAWA

Paradoksy czyli walka faktów z pozorami

WOLNOŚĆ TOMKU W SWOIM DOMKU

PORNOGRAFIA

Zakazany owoc?

HANDEL STOŁKAMI

Ręka rękę myje!

CHWYTY PONIŻEJ PASA

Przedwyborcze zagrywki

RELIGIA

ISTNIENIE BOGA

Problem, wokół którego kręci się świat

NAUKA RELIGII W KATOLICKIEJ SZKOŁACH PUBLICZNYCH

MODLITWA POSŁÓW W PARLAMENCIE

BIZNES

COWBOY BUSINESS

MARKETING W FIRMIE „LA MODE”;

Co mam dziś na siebie włożyć?

KOSMOS 4000 ROKU

Wojna światów!

ZASTOSOWANIE PRIOTEORII DO METOD STYMULUJĄCYCH KREATYWNE MYŚLENIE

ATTRIBUTE LISTING

Metoda Analizy Cech – MAC

MATRIX CHECKLIST

Analiza Zależności Cech – AZC

 

 

 

© ALL CONTENT COPYRIGHTED BY JEAN-MARC KANIA © since 2022

 

---

 

 

Klienci indywidualni mogą zakupić „Prioteorię w Zastosowaniach” – wyd. 1-wsze, wyłącznie na rynku wtórnym.

 

UWAGA:

Księgarnie, hurtownie książek, antykwariaty zainteresowane sprzedażą/dystrybucją książki „Prioteoria w Zastosowaniach” wydanie pierwsze, prosimy o kontakt:

 

Pole tekstowe: ► KONTAKT 

 

 

 


DANE PUBLIKACYJNE

TYTUŁ GŁÓWNY:

PRIOTEORIA W ZASTOSOWANIACH

PODTYTUŁ:

METODA NA KAŻDY PROBLEM. ŁATWA, SZYBKA I EFEKTYWNA. TEORIA XX WIEKU.

KATEGORIA: popularno-naukowa

AUTOR: Jean–Marc Kania

WŁAŚCICIEL PRAW:

ALL RIGHTS RESERVED © COPYRIGHT © since 2000 by Jean-Marc Kania

WYDANIE pierwsze, 2000

ISBN: 978-83-936074-6-4

JĘZYK: Polski

WYDAWCA: YOMOKO­ Poland

DATA PUBLIKACJI: 2000

FORMAT WYDANIA PAPIEROWY:

A5 z miękką okładką laminowaną

LICZBA STRON: 96

 

ADRES INTERNETOWY:

https://www.bestbooks-only.eu

     https://bestbooks.idsl.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMK EYS 2

 

 

 

 

 

WORDS HAVE THE POWER

SŁOWA MAJĄ MOC

 

 

 

BEST BOOKS

 

 

 

 

PUBLIKACJE

 

FORMULARZE

 

REGULACJE PRAWNE

 

KONTAKT

 

 

 

 

Poprzez niniejszą stronę internetową można zakupić wyłącznie E-booki autorstwa Jean-Marc Kani. Publikacje, w formie papierowej, dostępne są poprzez inne źródła, wskazane na tej stronie.

 

 

 

KONTAKT

ZAMÓW

ODSTĄPIENIE

dot. odstąpienia od umowy

REKLAMACJA

Pozostałe formularze wymienione są w Regulaminie Zakupu i dostępne są, zależnie od zlecanej usługi.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN ZAKUPU E-BOOKÓW

COPYRIGHT

strony <https://www.bestbooks-only-eu>