JMK EYS 2

 

JMK EYS 2

 

 

 

BestBooks-only!

 

 Flaga, Unii Europejskiej, Eu, Flaga Unii Europejskiej

 

Gra va Banque

 

Urojenie a Rzeczywistość

 

Nie-Kontrolowane

Rozmowy

 

Prioteoria

w Zastosowanaich

 

Sedno

 

FRANCOBUSINES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gra va Banque

 

Urojenie a Rzeczywistość

 

Nie-Kontrolowane

Rozmowy

 

Prioteoria

w Zastosowanaich

 

Sedno

 

FRANCOBUSINES

 

 

 

 

Flaga, Unii Europejskiej, Eu, Flaga Unii Europejskiej

 

 

 

 

WORDS HAVE THE POWERSŁOWA MAJĄ MOC

 

 

 

BEST BOOKS

 

© CYTATY  AUTORA ©

Jean-Marc Kania

 

 

Szczęście, poza tym, że ma zawsze charakter subiektywny, jest przede wszystkim niezdeterminowanym zdarzeniem losowym. Z punktu widzenia matematycznego stanowi stochastyczny proces, wyrażony funkcją zmiennych losowych, określających zdarzenia kształtujące ludzki byt.

 

SPOŁECZEŃSTWO

Masy najchętniej głosują na miernoty, bo najlepiej do nich pasują.

Większościowa demokracja w rękach autokratów i przestępców politycznych okazuje się być samobójcza.

Uniwersalną cechą realizacji ludzkiego bytu jest nieustanny i nieprzewidywalny w dłuższym okresie czasu proces zaspokajania potrzeb, wyłącznie o charakterze materialnym.

Zasady współżycia społecznego ograniczają byt człowieka, ale ich brak niszczy go.

Potrzeba zmienną i materialną jest.

Tylko umarli nie mają potrzeb.

Potrzeba rodzi potrzebę.

Zagrożenie bytu społeczeństwa tkwi w niekontrolowanej realizacji potrzeb jednych kosztem drugich.

Barbarzyństwo naszych przodków zostało zastąpione nieokiełzaną pazernością korporacji.

Zasady współżycia społecznego ograniczają byt człowieka, ale ich brak niszczy go.

Korporacje należy trzymać na smyczy i w kagańcu, aby nie kąsały, równocześnie żywiąc je i pieszcząc, jak swojego ukochanego pitbulla.

Barbarzyństwo naszych przodków zostało zastąpione nieokiełzaną pazernością korporacji.

Więzy religijne stają się zbyt słabe wobec idiosynkrazji kulturowych oraz czynników ekonomicznych, warunkujących przetrwanie.

Człowiek jako twór Natury rozwija się, podlegając procesowi ewolucji, a wykorzystując dzieła swoje i Natury do zaspokajania potrzeb tworzy własny, niepowtarzalny byt, którego zmienność, nieoznaczoność i nieprzewidywalność są nieodłącznymi, stałymi atrybutami.

Wprawdzie człowiek jest dziełem Natury, ale to on jest głównym projektantem bytu społecznego. Zatem co stoi na przeszkodzie, aby zmienić naszą ludzką rzeczywistość na lepszą – bez religii i „wielkich” ideologii?

Co to za demokracja, w której o prawa trzeba walczyć?

RELIGIA

Wspólną cechą religii i demokracji jest to, że obie zostały stworzone przez człowieka celem zaspokajania określonych potrzeb, przy czym obowiązuje zasada: „im więcej religii, tym więcej biedy i mniej demokracji”.

Pozycja guru w sektach jest tak silna, jak wiara ludzi w jego nadprzyrodzone zdolności i bezgraniczną wiedzę, a istota tej wiary ufundowana jest na niewiedzy i słabościach jego wyznawców, dla których jest on niepodważalnym autorytetem, godnym naśladowania.

Rzeczywistość koryguje urojenia, a ceną jest rozczarowanie.

Jeśli Bóg „...nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych...” jak donosi Biblia, to w jakim celu wierni do nich chodzą i jaką funkcję spełniają te luksusowe siedziby? 

Każdy człowiek jest ateistą wobec tego Boga lub bogów, których nie wyznaje.

Bogowie wraz z religiami rodzą się w umysłach ludzkich, żyją w nich, a następnie umierają po to, aby ustąpić miejsca innym bóstwom, odpowiadającym bardziej aktualnym oczekiwaniom ludzkim.

Istota konfliktu nauki z religią nie wynika z różnic merytorycznych tych dwóch znacząco odmiennych magisteriów wiedzy, a niewłaściwego umocowania religii w społeczeństwie.

Siła teizmu przejawia się w ślepej wierze, ateizmu – w rozumie. To by tłumaczyło, dlaczego mamy tak niewielu ateistów.

Każdy z nas, zanim się urodził, nie istniał. Zatem w czym religia może nam pomóc w „otchłani” nicości?

Religia pozbawia człowieka praw przynależnych mu w demokracji.

Magia pieniądza zawsze była i będzie silniejsza od magii nawet najsprytniej pomyślanej religii.

Jest pewna niepisana reguła, że jeśli człowiek chociażby raz uzna fałsz za prawdę, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że uwierzy w każdą inną brednię.

Dominacja religii skutkuje degradacją wartości, warunkujących byt społeczny.

Nauka to nie religia, a szkoła to nie kościół.

Bóg istnieje dla tych, którzy w niego wierzą, a nie istnieje dla pozostałych.

Jak można było nawrócić pogan na wiarę, której nigdy wcześniej nie wyznawali?

Dzięki przecudownej metamorfozie z pogaństwa do chrześcijaństwa skolonizowano całe społeczeństwa, zmuszając je do wyznawania i finansowania religii obcego narodu.

To prorocy tworzyli bogów, a nie bogowie proroków!

Wolność religii kończy się tam, gdzie zaczyna ona ograniczać wolność osób jej nie wyznających”.

Wierni są ofiarami osobistych poglądów twórców mitów biblijnych.

Mądrość wynika z wątpliwości, a nie z przekonania o nieomylności, którym chełpią się religie.

FILOZOFIA I SZTUKA

Zwykle człowiek nie uważa się za tego, kim faktycznie jest, a za tego, kim myśli, że jest.

Dualizm zachowań nie jest wyłączną cechą mikrooobiektów fizycznych. Nasze zachowania są tego przykładem.

Piękno tkwi w różnorodności. Monotonia w sztuce byłaby dla niej samobójcza.

Każda ocena jest indywidualna, niepowtarzalna, a w konsekwencji – nieostateczna i niedoskonała, co narzuca konieczność bycia sceptycznym wobec osądów, choćby wypowiadali je najwybitniejsi eksperci.

Kreatywność artysty ogranicza tylko jego talent.

Pornografia bywa bardziej artystyczna niż niejedno dzieło malarza, nawet uznanego za wybitnego.

Fenotyp robi swoje, a starcie kultur zawsze ujawnia idiosynkrazje kulturowe.

Nastały dziwne, toksyczne czasy, w których patologia goni patologię.

Od zarania naszego „wspaniałego” gatunku homo sapiens uczestniczymy w nieustannej Dialektycznej Grze Potrzeb, a wszelkie zmiany w indywidualnym czy społecznym bycie są jej skutkiem.

Pieniądz to najlepszy afrodyzjak. Wprawdzie nie wzbudzi wielkiej miłości, potrafi natomiast doprowadzić do orgazmu nawet największych wrogów.

Poznawanie jest jak Natura – nieskończone, ale bardzo ekscytujące i podobnie do zgłębiania w praktyce tajników seksu – męczące, chociaż chwilowo zadowalające.

Szczęście, poza tym, że ma zawsze charakter subiektywny, jest przede wszystkim niezdeterminowanym zdarzeniem losowym. Z punktu widzenia matematycznego stanowi stochastyczny proces, wyrażony funkcją zmiennych losowych, określających zdarzenia kształtujące ludzki byt.

Badając rzeczywistość za pomocą modeli, nawet najbardziej zaawansowanych, otrzymamy wyniki, które, jak pędzle w rękach artysty, zawsze „namalują” zniekształcony obraz rzeczywistości.

Doskonałość jest stanem wyobrażonym, który nie ma odpowiednika w realnym świecie. Nie można zatem zidentyfikować fizycznie czegoś, czego nie ma.

 

 

 

 

PUBLIKACJE

 

FORMULARZE

 

REGULACJE PRAWNE

 

KONTAKT

 

 

 

 

Poprzez niniejszą stronę internetową można zakupić wyłącznie E-booki autorstwa Jean-Marc Kani. Publikacje, w formie papierowej, dostępne są poprzez inne źródła, wskazane na tej stronie.

 

 

 

KONTAKT

ZAMÓW

ODSTĄPIENIE

dot. odstąpienia od umowy

REKLAMACJA

Pozostałe formularze wymienione są w Regulaminie Zakupu i dostępne są, zależnie od zlecanej usługi.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN ZAKUPU E-BOOKÓW

COPYRIGHT

strony: https://www.bestbooks-only-eu